Genealogie

 
Stamreeks Parochieregisters Heusden Thuispagina Contact

 

1 Joannes (voor 1640)

2 Jacobus (ca 1660)

3 Mathias (1698)

4 Joannes (1731)

5 Joannes (1763)

6 Judocus (1794)

7 Bernardus (1823)

8 Theophilus (1881)

9 Marcel (1924)

10 Luc (1959)

IV - Joannes Donners

Joannes was het jongste kind van Mathias Donders en Anna Verkennis. Hij werd in Kessenich (Hunsel) gedoopt op 10 maart 1731. Petrus Verkennis (vermoedelijk de broer van de moeder) en Johanna Donders (waarschijnlijk de zus van de vader) waren de doopgetuigen. 


"... 10 martij baptisatus est (Jo)annes filius Matthia (Do)nders et Anna Verkenniss (co)njug: susc: Petrus Verke(nnis) .. Johanna Donders"

In Kessenich en omgeving is nadien geen enkel spoor meer terug te vinden. Om de één of andere reden verliet Joannes zijn geboortestreek. Op 28 mei 1757 huwde Joannes te Laarne met Adriana De Wilde. Philibertus De Vos en Joanna De Wilde waren de getuigen.


"Die 28 maii 1757 praemissis tribus proclamationibus contraxerunt matrimonium Joannes Donders et adriana de wilde coram me infrascripto presentibus philiberto devos et joanna dewilde"

Vermoedelijk was Joanna de zus van Adriana. De eventuele familieband met Philibertus De Vos is niet bekend. Adriana De Wilde was de dochter van Georgius De Wilde en Joanna Hulstaert. Ze werd in Laarne geboren (en gedoopt) op 29 augustus 1729. Andreas Van Putte en Adriana De Wilde waren peter en meter.


"29a augi 1729 baptizavi adrianam filiam georgii de wilde et joanne hulstaert conj. natam hodie hora 7a mat. susc: andreas van putte et adriana de wilde"

Joannes en Adriana kregen vijf kinderen. Joanna Maria was hun eerste kind. Deze dochter werd op 7 november 1758 geboren in Heusden (Ertbuer). Op 8 november werd ze gedoopt. Philibertus De Vos en Joanna Hulstaert waren peter en meter. Joanna Maria huwde op 10 juni 1794 te Heusden met Livinus Franciscus De Geyter. Livinus was de zoon van Livinus De geyter en Adriana Eeckman. Hij was dertien jaar ouder (geboren te Wetteren op 24 september 1745) dan Joanna Maria. Livinus Franciscus heeft de huwelijksakte getekend; Joanna Maria niet. Livinus was weduwnaar van Catharina Judoca De Graeve. Livinus overleed te Wetteren op 23 maart 1802. Joanna Maria hertrouwde (snel) te Wetteren op 4 september 1802 met Joannes Josephus Van Helleputte. Joannes was twintig jaar ouder (geboren te Scheldewindeke op 17 november 1739). Waarschijnlijk was dit snelle tweede huwelijk aangewezen door de precaire toestand waarin het gezin zich bevond. Joanna Maria overleefde ook haar tweede echtgenoot. Joannes overleed immers op 1 mei 1812 in Wetteren. Joanna Maria zelf stierf in het hospitaal te Wetteren (wijk Vennemandriesch) op 21 december 1831.

Op 18 september 1760 werd in Heusden de eerste zoon gedoopt: Petrus. Petrus Verstraeten en Judoca De Wilde (zus van Adriana?) waren de doopgetuigen. Petrus huwde op 24 mei 1791 te Wetteren. Maria Angela (Angelina) De Maesschalck was de bruid. Ze was te Wetteren geboren op 31 maart 1766. Haar ouders waren Joannes De Maesschalck en Joanna Ongenae. Bij het huwelijk waren Adriana De Wilde en Bernadrus De Maesschalck de getuigen. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: Joanna (te Wetteren geboren en gedoopt op 11 februari 1792), Bernard (gedoopt te Wetteren op 8 april 1794), Livina (geboren te Wetteren op 6 september 1796) en Judoca Maria (geboren te Wetteren op 18 juli 1799). Maria Angelina stierf op 13 december 1801 te Wetteren. Waarschijnlijk verplichten 'praktische' omstandigheden Petrus tot een snel tweede huwelijk. Hij hertrouwde op 4 september 1802 met de meer dan twintig jaar jongere Joanna Catharina Vernimmen. Zij was de dochter van Pieter Jan Vernimmen en Maria Anna Van Hoecke (te Oudegem geboren op 20 september 1782). Het echtpaar kreeg nog vijf kinderen die allemaal geboren werden te Wetteren: Josephus (op 27 februari 1803), Eugène (op 10 december 1805), Nathalia (op 21 april 1812), Dominicus (op 19 april 1814) en Catharina (op 22 mei 1821).

Het derde kind was weer een zoon. Jan (Joannes) werd op 20 januari 1763 in de Ertbuer geboren. Toen hij de dag nadien in Heusden werd gedoopt, waren George De Wilde en Petronilla Haelterman peter en meter. George De Wilde was waarschijnlijk de vader van de fiere moeder. Zie verder bij V - Joannes.

Op 4 april 1766 werd het gezin van Joannes en Adriana uitgebreid met een tweede dochter. Maria Catharina werd 's anderendaags in de Heusdense parochiekerk gedoopt. Ze had Lucas Bracke en Maria Dewilde als doopgetuigen. Het noodlot sloeg toe. Ongeveer drie maanden later stierf Maria Catharina. Ze werd op 14 juli 1766 te Heusden begraven.

Uiteindelijk werd op 10 mei 1767 nog een vijfde kind geboren. Josephus was de derde zoon en werd dezelfde gedoopt. Joannes Schepens en Judoca De Cr... waren peter en meter. Josephus trouwde op 2 maart 1794 met Joanna Maria De Veirman. Petrus Donners (broer van de bruidegom) en Maria Verlinden (moeder van de bruid) waren de getuigen bij het inzegenen van het huwelijk dat plaats had te Destelbergen. Joanna Maria was op 22 juli 1763 geboren (en gedoopt) te Destelbergen. Haar ouders waren Joannes Deveerman en Maria Verlinden. De familie werd snel in rouw gedompeld. Vier maanden na het huwelijk stierf Joanna Maria te Heusden op 28 juni 1794. Josephus bleef kinderloos achter. Ongeveer één jaar later hertrouwde de jonge weduwnaar met Maria Livina De Groeve. Ze was op 27 oktober 1769 te Wetteren geboren (en gedoopt) als dochter van Jacobus De Groeve en Petronella Van de Velde. Op 7 juli 1795 werd het huwelijk te Wetteren ingezegend. Petrus Donners (broer van) en de moeder van Maria Livina waren de huwelijksgetuigen. Het echtpaar zorgde in totaal voor dertien kinderen (zeven dochters en zes zonen). Toen Maria Livina op 5 maart 1855 te Wetteren (wijk Ten Ede) stierf was ze al weduwe. De overlijdensplaats en -datum van Josephus zijn onbekend.

Joannes Donners stierf op (de geschatte) 59-jarige leeftijd in 'de Ertbuer'. Deze enclave was kerkelijk afhankelijk van de parochie Heusden. Administratief ressorteerde het gebied (samen met onder andere Raveschoot) onder de gemeente Wetteren.


"Anno Dni 1789 23a 9bris hora 5ta post merid. obiit Joannes Donners fs Mathia ex hunsele prope werdam maritus adriane De wilde, aetat circ 59 ann"

Joannes overleed op 23 november 1789. In de overlijdensakte staat een zeer belangrijke zinsnede: 'fs mathia ex hunsele prope werdam'. Dit betekent eigenlijk 'zoon van Mathias uit Hunsel nabij Weert'. Dit is zeker een duidelijke aanwijzing naar de herkomst van Joannes.

In de Staat van Goed die bij het overlijden van Joannes werd opgesteld, staat nog een keer een duidelijke verwijzing naar de geboortestreek. Bij leven had Joannes zijn erfdeel in Hunsel verkocht (of afgestaan) aan zijn broers.


"D'hauderigge geeft te kennen dat den overleden .. staende huwelijk heeft vercogt ofte gecedeert aen sijne broeders sijn gerechtigheijdt van sijn patrimonie goedt tot hunsel bij ..."

Enkele jaren later overleed Adriana (vermoedelijk 67 jaar oud) te Heusden (Ertbuer) op 19 januari 1794.


"Anno Dni 1794, die 19a janrij hora 6ta matut obiit adriana de wilde fa Georgii ex Larne vidua Joannes Donners, aetat sua anno circ 67"

Zes jaar voor zijn dood had Joannes zich borg gesteld voor een zekere Henricus Verkennis. De akte werd op 18 december 1783 opgesteld in Wetteren. Verkennis komt (kwam) als familienaam zeer weinig (bijna niet) voor in Oost-Vlaanderen. De moeder van Joannes heette wel Verkennis. Vermoedelijk is het een verwante die (net als Joannes) zijn geboortestreek heeft verlaten. De reden is (voorlopig?) nog niet gekend.

Laatst bijgewerkt op 24/09/2017

Bezoekers sinds 28 juli 2010:

weebly analytics