Genealogie - Stamreeks - Donners

 
Stamreeks Parochieregisters Heusden Thuispagina Contact

 

1 Joannes (voor 1640)

2 Jacobus (ca 1660)

3 Mathias (1698)

4 Joannes (1731)

5 Joannes (1763)

6 Judocus (1794)

7 Bernardus (1823)

8 Theophilus (1881)

9 Marcel (1924)

10 Luc (1959)

II - Jacobus Donners

Jacobus was de tweede zoon van het echtpaar Joannes Donners en Joanna Rutten. Hij werd op 21 september 1663 gedoopt in Kessenich. Gerardus Grouls voor Simon Ruite en Maria Leijssen voor Helena Corsten waren de doopgetuigen. In zijn doopakte wordt echter Joanna Donners vermeld als moeder.


"Jacobus filius Jois Donners et Joanna Donners conjugum baptisatus est 21 7bris A (ontbreekt) susceptores Gerardus Grouls loco Simonis Ruite (ontbreekt) Maria Leyssen loco Helene Corsten"

Jacobus huwde Maria Smeets op 4 mei 1687 in Neeritter.   Haar ouders of andere familieleden heb ik nog niet kunnen vinden. Joannes Driessen en Petrus Verkissen waren de getuigen. Een eventueel familieverband tussen de getuigen en het echtpaar werd nog niet vastgesteld.


"4 May 1687 contraxerunt matrimonium in facie EcclesiaeJacobus Donders et Maria Smets teste Joannes Driessen et Petrus Verkissen"

Het huwelijk van Jacobus en Maria werd gezegend met vijf kinderen: drie zonen en twee dochters. Ze werden alle vijf geboren in Hunsel dat toen zeker deel uitmaakte van Kessenich.

Op 12 oktober 1687 werd het eerste kindje gedoopt. De echte peter en meter waren niet aanwezig bij de doop van Matthias. Twee andere personen (wiens familieverband niet kan aangetoond worden) traden op als vervangende doopgetuigen voor Andreas Donders en Mathilde Op de Cloot. Wie de meter is kon niet vastgesteld worden. Maar de peter zou de oudere broer van Jacobus kunnen zijn.


"12 8bris baptisatus est Matthias filius Jacobi Donders et Maria Smets conjugum susc Christianus Jansen loco Andreas Donders et Catharina Greefkens loco Mathilde Op De Cloot"

Een jaar later werd een dochter geboren. Ze kreeg Johanna als naam. Dat is misschien een verwijzing naar haar grootmoeder? Servatius Smeets en Catharina Mekels waren als getuige aanwezig bij haar doopsel op 8 december 1688. Servatius Smeets zou  misschien een broer van de moeder kunnen zijn.


"8 10bris baptisata est Johanna filia Jacobi Donners et Maria Smeets, susc Servatius Smeets et Catharina Mekels"

Het derde kind dat geboren werd, werd Christina geheten. Op 25 september 1691 werd Christina gedoopt in Hunsel. Haar peter en meter waren respectievelijk Joannes Donners en Maria Ingen Enckel.

Of Maria Smeets elders (buiten Hunsel) nog kinderen heeft gebaard werd niet achterhaald. In de buurgemeenten werden alleszins geen geboortes meer genoteerd. Het duurde alleszins enkele jaren vooraleer nog een kind werd geboren in het gezin: Mathias. Op 5 oktober 1698 werd Mathias gedoopt in aanwezigheid van Joannes Donners en Margareta Smeyers die Gertrudis Swachten verving. Joannes zou de jongere broer van Jacobus kunnen zijn. Wie Margaretha en Gertrudis zijn, is helemaal niet duidelijk. Zie verder bij III - Mathias Donners. Alhoewel ik geen overlijdensakte van de eerste zoon heb gevonden, durf ik aan te nemen dat die eerstgeboren zoon Mathias overleden is voor de geboorte van hun derde zoon. En dat Jacobus en Maria daarom hun derde zoon naar hun overleden kind hebben genoemd. Dat in hetzelfde gezin twee (van de vijf) kinderen dezelfde naam zouden gedragen hebben lijkt mij immers ook zeer onwaarschijnlijk. De twijfel blijft nochtans bestaan zolang er geen overlijdensakte wordt gevonden.

Uiteindelijk kreeg het echtpaar twee jaar later nog een vijfde kind. Joannes werd op 27 oktober 1700 gedoopt. Joannes Lenardts en Johanna Leyssen (of Geyssen) waren de doopgetuigen. Vermoedelijk heeft de meter Leyssen als familienaam. Deze naam kwam al voor bij andere dopen. Maar de datum bleef helaas onleesbaar.


"27 8bris baptisatus est Joes filius Jacobi Donners et Maria Smeets coniugum, susc: Joes Lenardts et Johanna Leyssen"

Vermoedelijk stierf Jacobus op 14 september 1719 in Hunsel. Hij ontving de laatste sacramenten en werd begraven in Hunsel. Volgens de akte heeft Maria haar echtgenoot overleefd.


"14 7bris obiit Jacobus Donners maritus sacrtis praemunitus et sepultus in Hunsel"

Laatst bijgewerkt op 24/09/2017

Bezoekers sinds 28 juli 2010:

weebly analytics