Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk - Literatuur

Index Website 'het Fort' Literatuur Multimediaal Thuispagina Contact

 


NEFORS, Patrick (2004). Breendonk 1940 - 1945, Standaard Uitgeverij NV., Antwerpen
DEEM, James (2015). De Gevangenen van Breendonk, L&M Books, Schoten

In het gedenkboek is geprobeerd om alle Breendonkgevangenen een gelaat te geven. Dat is tamelijk goed gelukt. Over de (toen gekende) gevangenen wordt ook summiere informatie gegeven.

(foto: Stijn Swinnen - bron: http://www.jamesmdeem.com/books.breendonk.belgium.nl.html)