Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

Index Website 'het Fort' Literatuur Multimediaal Thuispagina Contact

 

Sinds september 2016 ben ik actief als gids-vrijwilliger in het 'Fort van Breendonk'. Ik krijg er de kans om (vooral jonge) mensen kennis te laten maken met een onangename bladzijde uit onze geschiedenis. Ik hoop dat de bezoekers door de rondleiding inzien dat onverdraagzaamheid en het zonder nadenken geloven wat  propaganda voorhoudt, tot desastreuze gevolgen kan leiden. Een kritische houding aannemen, het luisteren naar en afwegen van argumenten van alle partijen bij een discussie kan leiden tot een beter gefundeerd persoonlijk oordeel. 

Verschillende mensen zeggen 'oorlog brengt nooit vrede'. Dat is ook zo. Oorlog ontketen je niet om vrede te brengen. Oorlog ontstaat om andere redenen ... machtswellust en geldgewin zijn zeker vaak terug te vinden in de beweegredenen. Als wij (de publieke opinie overal ter wereld) kritisch blijven en ons zelf niet bezondigen aan machtshonger en veroveringsdrang bestaat misschien de kans dat bewindsvoerders minder snel 'de gewone man' naar de wapens doen grijpen.